เจอทั้งหมด45ที่ จากการค้นหาต้นไม้เพาะชำ-ขายส่ง

สวนรวมไผ่พันธุ์ดี

suanruampai.yellowpages.co.th

ที่อยู่ :ตำบลพืชอุดม  อำเภอลำลูกกา  ปทุมธานี

จำหน่ายไผ่พันธุ์ปักกิ่ง (เม่งซุน), พันธุ์กิมซุง, ไผ่นวลราชินี, กระจงด่าง, ปลีก-ส่ง

ร้าน สวนผาสุก

ที่อยู่ :ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  สงขลา

จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด

ร้าน ต้นพันธุ์ปาล์ม

ที่อยู่ :ตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี

จำหน่ายต้นปาล์มประดับ

ร้าน ไม้อรงกรณ์

ที่อยู่ :ตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย  เพชรบุรี

จำหน่าย ไม้ยูคา, ไม้สน สำหรับงานก่อสร้าง

สวนผักเซียงดา

ที่อยู่ :ตำบลเจริญเมือง  อำเภอพาน  เชียงราย

สวนจำหน่ายต้นกล้า-ยอดผักสด ผักเซียงดา, ผักพื้นเมืองภาคเหนือ

สวนมะนาวสุพรรณกิตติ

ที่อยู่ :ตำบลหัวทุ่ง  อำเภอพล  ขอนแก่น

สวนจำหน่ายต้นกล้า-กิ่งพันธุ์มะนาว, ไม้ดอกไม้ประดับ บริการจัดสวน

สวนมะนาวภูเขียว

ที่อยู่ :ตำบลผักปัง  อำเภอภูเขียว  ชัยภูมิ

สวนจำหน่ายต้นกล้า-กิ่งพันธุ์มะนาว ผลมะนาวสด

สวนมะลิวัลย์พันธุ์ไม้

ที่อยู่ :ตำบลชะอม  อำเภอแก่งคอย  สระบุรี

สวนจำหน่ายไม้ยืนต้น, ไม้ล้อมจัดสวน

สวนไผ่เลี้ยงหวาน

ที่อยู่ :ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  สกลนคร

สวนจำหน่ายต้นกล้า-หน่อพันธุ์ไผ่ทุกชนิด

สวนเทพทิพย์โภคา

ที่อยู่ :ตำบลพรหมณี  อำเภอเมืองนครนายก  นครนายก

สวนผลไม้มะยงชิด, มะปรางหวาน, มะม่วง, เงาะ, จำหน่ายกิ่งชำมะยงชิด-มะปรางหวาน