เจอทั้งหมด41ที่ จากการค้นหาโรงเรียนกวดวิชา ใน สงขลา

กวดวิชาหาดใหญ่ติวเตอร์ สถาบัน

ที่อยู่ :ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  สงขลา

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยม (วิชาสามัญ)

โรงเรียนกวดวิชา วรรณสรณ์

ที่อยู่ :ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  สงขลา

เปิดสอนตั้งแต่ระดับม.ต้น-ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต)

กวดวิชาบ้านความรู้

ที่อยู่ :ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา  สงขลา

รับสอนประถม-มัธยม

โรงเรียน เลิศคณิต 2 สมาร์ทเซนเตอร์ ระโนด

ที่อยู่ :ตำบลระโนด  อำเภอระโนด  สงขลา

โรงเรียนกวดวิชา

คณิตศาสตร์ อ อรรณพ โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่ :ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  สงขลา

เป็นโรงเรียนกวดวิชา สอนวิชา คณิตฯ, วิทย์, สังคม, ไทย, ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ คณิต เป็น อ. อรรณพ, วิทย์ เป็น อ. กิตติภูมิ, สังคม เป็น อ. น็อต, ภาษาไทย อ. กอล์ฟ, ภาษาอังกฤษ เป็น อ. แป๋ม และ อ. สงวน, กวดวิชาและสอนปูพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับ มหาวิทยาลัย

โรงเรียน บ้านโทนติวเตอร์

ที่อยู่ :ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  สงขลา

โรงเรียนกวดวิชาสอนทุกวิชา

สถาบันตุลยภัทร์ ลอว์เซ็นเตอร์

ที่อยู่ :ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  สงขลา

ติวสอบนายร้อยตำรวจ นายสิบตำรวจ ปลัดอำเภอ ทนายความ ครูผู้ช่วย เนติบัณฑิตไทย ป ตรีนิติศาสตร์ ฯลฯ